Son Yazılar

3 Mar, 2020

Resim yapmanın (portre, insan, hayvan, doğa vs.) dinimizdeki yeri nedir?

Soru – Çevremde resim konusunda yetenekli insanlar var. Karikatür olsun, insan portresi olsun, doğa, manzara vs. gibi birçok çizimlerde bulunuyorlar. Bu konuda araştırma yapmıştım ve...

3 Mar, 2020

Muallakat-ı seba şairlerinden hangileri, nasıl ve ne şekilde Müslüman olmuştur?

Soru – Muallakat-ı seba ne demektir? – Bunları yazan şairler hangileridir?  Cevap – Muallakat nedir? Muallakat, Kur’an henüz nazil olmadan, Cahiliye devrinde meşhur Arap şairlerinin en...

3 Mar, 2020

Menar Ekolü kakkında bilgi verir misiniz; tavrımız asıl olmalı?

Soru – Cemâleddin Âfgani’nin öncülüğünü yaptığı “Menar Ekolü” kakkında bilgi verir misiniz? Cevap – İnsaf ve aklıselim sahibi bir Müslümana yakışan şey, “toptancı” olmamaktır. Her...

3 Mar, 2020

Dualarımızda Allah’a “Sen” deriz. Halbuki bizde “sen” kelimesi saygısızlık olarak algılanmış? “Sen” kelimesini içersinde samimiyet ve daha bir yakınlık olduğu için mi kullanılır?

Cevap Dualarımızda Allah’a “Sen” olarak hitap etmek, Allah’ın birliğini vurgulaması açısından son derece önemlidir. Kişinin kendi duyguları içerisinde hissedeceği yakınlık derecesini de gösterebilir. Yeter ki...

3 Mar, 2020

Hz. Muhammed (sav) misafirleri nasıl karşılardı?

Cevap Peygamberimiz (sav)’in misafiri hiç eksik olmazdı. Uzaktan yakından pekçok misafiri gelirdi. Bazı devlet ve kabilelerden özel ve resmi heyetler gelir, günlerce kalırlardı. Peygamberimiz (sav)...

3 Mar, 2020

Hatme duası nedir? Kaç çeşit hatme vardır?

Cevap Hatme, tarikatta yapılan ve insanların kalplerinin Allah’a açılmasını sağlamaya sebep olan bir adaptır. Dinimizdeki yerine gelince, bunlar tarikatın adabıdır. Sünnet olmamakla beraber, güzel olan...

3 Mar, 2020

Bazılarının dediği gibi Kur’an’ın şifresi var mı? Ve böyle bir şifrede ilerde ne gibi felaketlerin olacağı belirtiliyor mu?..

Cevap Konunun daha iyi anlaşılması için bazı bilgileri özetlemek gerekir: 1. Kur’an-ı Kerim’de bütün ilimler vardır. Bu ilimleri de herkes kendi kabiliyetine göre okuyabilir veya...

3 Mar, 2020

İslâm dininin öngördüğü had cezaları veya diğer cezalar, İslâm ülkesinde yaşayan gayri müslimlere de uygulanır mı?

Cevap Gayri müslim vatandaş / zimmî, mal, can, ırz ve dini için İslâm devleti tarafından güvence verilmiş olan Ehl-i kitap;  zimmet ehlinden bir kişi demektir....

3 Mar, 2020

Kur’an’da, göğüsleri yeni tomurcuklanmış kızlar, gibi ifadelerin geçmesi için ne söyleyebilirsiniz? Peygamberimiz (asv)’in evliliğinde, eşlerin herbirisi için bir neden söyleniyor. Ama Mısır’dan kendisine gönderilen kölelerden birini aldığını görüyo

Cevap Peygamberimiz (asv) Hz. Mariye (r.anha) ile evlenerek tercihini bu yönde kullanmıştır. Ayrıca oğlu İbrahim’in annesi olması hasebi ile böyle bir evliliğin hikmeti de anlaşılmış...

3 Mar, 2020

Nikah kıyılırken veli hazır bulunmalı mıdır?

Cevap Veli hazır olmasa dahi izninin alınması yeterlidir. İslâm hukukuna göre nikâhın sahih olması için bazı şartlar vardır. Bu şartlardan birisi de “evlenecek olan kadının...