Muhtelif

Muhtelif konulardaki soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

3 Mar, 2020

Atatürk’e Ataput diyebilir miyiz?

Soru – Atatürk’ün fotoğraflarını bilgisayarda değiştirip dalga geçebilir miyiz? – Buna ek olarak Atatürk atamızdır Cumhuriyet çocuğuyuz Göktürkler de atamızdır vb. (örnekler daha çoğaltılabilir) ve/veya bunların...

3 Mar, 2020

Ölmeseydi belki iman edecekti?

Soru – İnsan bazen şöyle sorulara muhatap oluyor. İnancı olmayan bir genc ölmeseydi belki belli bir zaman ve olay sonucu iman edebilirdi. – Bir başka insan...

3 Mar, 2020

Hz. Nuh (a.s.)’ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap Hz. Nuh (as), Allah Teâlâ’ya ibadeti terkedip, tapınmak için kendilerine putlar edinen ve böylece yeryüzünde ilk defa fesada uğrayan bir kavmi tevhid akidesine döndürmek...

3 Mar, 2020

Fetih Suresinin 27. ayeti, gelecekten haber veren bir ayet midir?

Cevap Fetih Suresi, 27. ayetin meali: “Andolsun, Allah, Peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse, siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i...

3 Mar, 2020

Maide suresi 67. ayette Allah Teala Peygamberimizi koruyacağını vaad ediyor; ancak Uhud harbinde Peygamberimiz’in dişi kırılmıştır. Bu durumu açıklar mısınız?

Cevap Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Korunması: Cenab-ı Hak şu ayette, Hz. Peygamberin ilâhî koruma altında olduğunu bildirir: “Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Bunu yapmazsan, elçiliğini...

3 Mar, 2020

Namazda huşu ne demektir? Huşu ile namaz kılmak ve gafletten kurtulmak için ne yapmak gerekir?

Cevap Huşu: Sözlük anlamı itibariyle; korkmak, itaat etmek, tevazu göstermek, boyun eğmek demektir. “O gün insanlar, hiçbir tarafa sapmadan Hakk’ın davetçisine uyarlar. Gözler Rahman’ın heybetinden...

3 Mar, 2020

“Fetret” ne demektir? İslam alimlerine göre dinden haberi olmayanların durumu ne olacaktır?

Cevap Fetret denilince hepimizin aklına, Hz.İsa (a.s.)’ın getirdiği dinin bozulması ile Resulûllah Efendimize (a.s.m.) vahyin tebliği arasında geçen dönem gelir. Ancak, bu tabir bir peygamberin...

3 Mar, 2020

Mekke’de doğan bir çocukla, dünyanın herhangi bir yerinde doğan İslam’dan habersiz bir çocuk, manevi mesuliyet yönünden bir tutulabilir mi?

Cevap Evvelâ, şu hakikati hatırlatmakla mevzuya başlamakta fayda mülâhaza ediyoruz: Hesap sormak, siğaya çekmek, ancak Allahü Azimüşşân’ın hakkıdır, mahlûkatın O’na sual ve hesap sormaya hakkı...

3 Mar, 2020

Kur’an insanların konuşmalarına benziyor. Eğer Allah’ın sözü olsa O’na yakışır tarzda her yönüyle mükemmel olurdu. Allah’ın eserleri nasıl insanların eserlerine benzemiyorsa, O’nun sözleri de insanların sözlerine benzememeli ..?

Cevap Esas itibarıyla Allah’ın sözü elbette ki insanların konuşmasına benzeyecek değildir. Bir defa, biz konuşurken Allah’ın verdiği dili, dudağı, dişlerimizi, ses tellerimizi ve ciğerlerimizi kullanırız....

3 Mar, 2020

Yunus 99. ayette “Allah dilerse bütün insanların iman edeceğinin” bildirilmesi ile Tevbe 29. ayette “Hak dinini din olarak benimsemeyen kimselerle savaş…” istenmesi çelişki değil midir? Allah, baskı yapar mı?

Cevap    Yunus Suresi 99. ayetinin meali:    “Eğer Senin Rabbin dileseydi, dünyada ne kadar insan varsa hepsi imana gelirdi. Ama bunu irade etmedi. Şimdi sen mi,...